måndag 10 juni 2013

Jag kanske ska börja plugga

Om jag kommer in på högskolans hälsopedagogiska program vill säga. Det är en utbildning på tre år där man läser om människans hälsa. Man läser om faktorer som har med människans hälsa och välbefinnande att göra, om livsstil och levnadsvanor, om olika hälsopedagogiska strategier tex motiverande samtal etc.

Vad kan man då jobba med som hälsopedagog? Ja eftersom det är en ganska bred utbildning kan man jobba med en mängd saker som tex kostrådgivning, gyminstruktör, personlig coach, hälsosamordnare inom företag och kommun, Man kan även jobba med att försöka förändra människors livsstil tex inom områdena alkohol rökning och övervikt.  Så jag ser med spänning fram emot om jag kommer in eller inte. Allt annat är färdigt tex tjänstledighet från jobbet, csn  osv. Jag tror att jag ska få besked någon gång i juli . Hoppas hoppas. Jag känner mig riktigt motiverad att börja studera.


1 kommentar: